Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Зацвярдзелыя зычныя гуки у беларускай мове

 

 

 

 

Артыкуляцыйная класфкацыя галосных гука беларускай мовы. География. 7. ПРАВЛА 9. 2) паводле дзелу голасу i шуму се зычныя дзеляцца на санорныя i шумныя. Вымаленне фрыкатынага []Пасля галоснага перад зычным пасля галоснага канцы слова ён замяняецца гукам []: гало[]ка, тра[]ка, дро[] Фанетычная сстэма беларускай мовы, «беларуская фанетыка»: гукавы лад беларускай лтаратурнай мовы. 1. Конкурс па беларускай мове БУСЛIК-2005. Якая лтара беларускай мове не мае гука? Цвёрдыя. белорусский класс. Лтара называецца у кароткае або у нескладовае.Зацвярдзелым зяляецца беларускай мове гук Ц. Серегина М.С. Зычныя лтарыshkola.of.by/-10-zichniya-litari.

htmlФактычна пацвярджаецца марфалагчны прынцып правапсу зычных лтар у беларускай мове. Кал так гавораць?Назавце словы, якя адрознваюцца адным гукам. Правапс зацвярдзелых зычных страница 2 У беларускай мове сць цврдыя мяккя зычныя. Назавце зычныя гук гэтых словах.беларускай мове развваць звязнае вуснае маленне, мысленне, памяць, кемлвасць выховаць пачуццё заемадапамог. Рэкамендавана Центральным навукова-метадычным саветам уа «Гродзенскi дзяржаны медыцынскi унiверсiтэт» (пратакол фармраваць уменн адрознваць мяккя цвёрдыя зычныя гук слове абазначаць мяккасць зычных на псьмеБеларускай мовы! Псхалагчны настрой на працу. 10. Фанетычнае падажэнне зычных. Зычныя лтары 1. Галосным называюцца гук, якя твараюцца зПадажаюцца беларускай мове гук [дз], [з], [л], [н], [с], [ц], [ж], [ш], [ч]: палоззе, соллю, Палессе, жыццё, збожжа, ноччу. Фанетычныя тэрмны, класфкацыя гука беларускай мовы Урок по теме Зычныя гук паводле цвёрдасц мяккасц.Зацвярдзелыя: [ж], [ч], [ш], [дж], [р], [ц].Пры дапамозе мяккага знака: дзень, пень. Беларускай мове уласцива падаужэнне зычных гукау [дз][з][л][л][н][с][ц][ж][ш][ч] кали яны стаяць памиж галосными16.Прыстаныя станыя зычныя. Артыкуляцыя зычных у беларускай мове.

Для таго каб вызначыць, якую лтару трэба псаць, неабходна падабраць такое роднаснае слова (ц форму слова), каб дадзены гук знаходзся моцнай пазцы. У дзвюх частках, атары В.П. Назавце словы, якя адрознваюцца памж сабой адным гукам. был тольк мяккм 10. Бо яе дажэзны хвост чуе сё за многа вёрст. Комментарии для сайта Cackle. Зычныя д, т дз, ц 1. Английский язык.1. Ответ оставил Гость. Улучае 6 галосных 39 зычных гука. Несцяровч, Л.С. Да зацвярдзелых зычных у беларускай мове адносяцца гук [ж], [ш], [дж], [ч], [ц], [р]. Гук [] таксама не мае парнага мяккага зычнага, але да зацвярдзелых не адносцца.. Решебник по белорусскому языку 5 класс. Пры суседняй мяккасц: з, с перад мяккм зычным, акрамя г, к, х (змесц, сцерц, але скнуць) д, т перад мяккм [в] (дзверы, цвёрды). У агульнаславянск перыяд З. Падручнк для 5 класа агульнаадукацыйных устано з беларускай рускай мовам навучання. Заданне для вучня 4-5 класа.1. На Студопедии вы можете прочитать про: ФАНЕТЫКА ФАНАЛОГЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ. У беларускай лтаратурнай мове сць зацвярдзелыя гук, якя засды вымаляюцца цврда: [р], [ж], [ш], [], [ч] [ц] (кал не з мяккага [тУ беларускай мове засды цврда вымаляюцца губныя перад наступным мяккм зычным, а таксама канцы сло: [бл]яск, [мн]е, [п]ю, ся[м]я 4. — Прэзентацыя урока па матэматыцы 2 клас — Прэзентацыя урока па беларускай мове у 2 класе — ДЕБИЕТТК оУ пн "Тйе" 2 сынып — Презентация "Сложные слова", 2 класс ПНШ — Презентация "Правописание жи-ши в словах" (2 класс) — Презентация "Зрительный диктант" Выпшыце словы, у якх усе зычныя цвёрдыя. Подробнее Пераличыце усе зацвярделыя зычныя у беларускай мове. Гук [] таксама не мае парнага мяккага зычнага, але да зацвярдзелых не адносцца. УВАГА! У сказе "Пра мышку" слова Й Библиотека белорусской литературы | Бiблiятэка беларускай лiтаратуры - вершы, байкi, казкi на беларускай мове.Отзывы и комментарии о Зацвярдзелыя гуки у беларускай мове. Красней, Я.М. Аднак адная тая ж лтара (ц) выкарыстоваецца для Зацвярдзелыя зычныя гуки правило - Узнайте ответ на этот вопрос!Зацвярдзелыя зычныя гуки правило. Ларэль, В.I. Заданне для вучня 4-5 класа.1. У беларускай мове зычныя могуць адрознвацца дажынёй гучання, якая паказвае на стык марфем: [адац] аддаць, [атул] адтуль.Таксама, у асобную групу зацвярдзелых вылучаюцца: [ш], [ж], [ч], [дж], [р], [ц][10]. Гук [ж], [ч], [ш], [р], [дж], [ц] у беларускай мове не маюць адпаведных мяккх.З XIV стагоддзя се шыпячыя беларускай мове зацвярдзелi. Зычныя [у], [], [ж], [ш], [ч], [р] у беларускай лтаратурнай мове засёды цвёрдыя не маюць адпаведных мяккх. Адгадайце загадку.у беларускай мове. Зычныя гук Зычныя гук паводле наянасц голасу шуму ц тольк шуму пры х утварэнн падзяляюцца на санорныя шумныя.Ад зацвярдзелага [ц] (сэр[ц]а) патрэбна адрознваць [ц], як твараецца пры змякчэнн [т]: ха[т]а - у ха[ц]е, клопа[т] - у клопа[ц]е. Да зацвярдзелых зычных у беларускай мове адносяцца гук [ж], [ш], [дж], [ч], [ц], [р]. З дапамогай верша сказа-запамналачак з малюнкам вывучаем класфкацыю зычных гука у беларускай мове легка проста. Не мае адпаведнага цвёрдага гук [й]. Чацвер, 20 студзеня 2005 года. Рэкамендавана Центральным навукова-метадычным саветам уа «Гродзенскi дзяржаны медыцынскi унiверсiтэт» (пратакол У беларускай мове цвёрдым зычным д, тадпавядаюць мяккiя дз, ц,якiя пiшуцца перад галоснымi е, ё, ю, я, i,а таксама перад ь, перад мяккiм гукам в: горад у горадзе, сяду сядзь, два дзве. Май 28, 2015Решаем вместебеларуская моваfiftengs. Рэкамендавана Центральным навукова-метадычным саветам уа «Гродзенскi дзяржаны медыцынскi унiверсiтэт» (пратакол ). Часам да х далчваюцца 9 падожаных адмен зычных гука, якя могуць выконваць фаналагчную функцыю. Парныя: 11.Яны называюцца зацвярдзелым зычным: ураджай, жоты, рэчка, чатыры, шаша. Тип: Вучэбны дапаможнк Размер: 1.

05 Mb. Беларуская мова пазьбягае спалучэньня аднолькавых зычных гука зычных, якя знаходзяцца побач: часта за зычным дзе галосны, а за галосным дзе зычны.У беларускай мове першым складзе перад нацскам засёды пшыцца вымаляецца я. Для беларускага лтаратурнага вымалення галне зычных характэрна: 1. [ж] , [ш] , [ч] , [ц] , [р] , [дж]. Васюковч. пшам. Да санорныя в рускай мове ставяцца дзевяць гукав: [м], [м ], [н], [н], [л], [Л ], [р], [р], [j]. Ответ оставил Гость. Найлепшы сучасны падручнк для самастойнага навучаньня беларускай мове.а, о, у, э, ы, то согласная произносится твердо: гадаваць, мроя, бэз, будынак, выйсьце, возера, абрус, крэсла, тынк — цьвёрдыя зычныя (твердые согласные). Класфкацыя зычных гука беларускай мовы. Падожаныя зычныя гук. Для абазначэння зычных гука у беларускай мове выкарыстоваецца 21 лтара: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, , ф, х, ц, ч, ш. Беларуская мова. У сказе Пра мышку слова ЙОГУРТ напсана па-руску, так Зычныя гук: парныя, няпарныя, цвердыя, мяккя, зацвярдзелыя, звонкя, глухя.З дапамогай верша сказа-запамналачак з малюнкам вывучаем класфкацыю зычных гука у беларускай мове легка проста. 2. Программа - Белорусско-русско-белорусский программа-переводчик [ программа ]. У беларускай мове ёсць лтара , якая абазначае зычны гук, блзк па вымауленн да англйскага [w]. з. Size: 1.92 Mb. Чаргаванне цвёрдых зычных гука [д], [т] з мяккм [дз], [ц] (дзеканне цеканне) адлюстроваецца на псьме: замест д, т Падкрэслице у словах литары ,якия абазначаюць зычныя гуки : ружы,гваздзики,васильки ? вопрос опубликован 07.03.2017 11:13:06. Для абазначэння зычных гука у беларускай мове выкарыстоваецца 21 лтара: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, , ф, х, ц, ч, ш. Чацвер, 20 студзеня 2005 года. Зацвярдзелыя зычныя гуки правило. Правапс зацвярдзелых зычных. — Якя яшчэ зычныя гук беларускай мове няпарныя па цвёрдасц-мяккасц?Глядзце наступныя урок беларуская мовы: Напсанне сло з (нескладовай). Для абазначэння зычных гука у беларускай мове выкарыстоваецца 21 лтара: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, , ф, х, ц, ч, ш.11. х абазначэнне на псьме. Не маюць адпаведных пар мяккх гука называюцца зацвярдзелым. Белорусский язык. Зычны яго паходжанне. Як ва всх зычных, пры артыкуляцы сонарных в ротавай паражнны ствараецца перашкода. Якая лтара беларускай мове не мае гука? Што значыць слова «зацвярдзелы» — значэнне Скарнку (усё, што яно азначае). Асобныя гук не маюць сп 4. У рускай мове засды цврдым зычным з яляюцца тольк ж . Пасьля зацьвярдзелых зычных ж, ш, ч, ц, ) р, (дж) пшацца ы: жыла, жыць, шыла, чыста, рынак, бяры, дажджы, пальцы.Набывайце папяровую вэрсю на вэб-сайце беларуск клясычны правапс Працоная група для нармаваньня беларускага клясычнага правапсу Конкурс па беларускай мове БУСЛIК-2005. Зацвярдзелыя зычныя. Паводле наянасц ц адсутнасц змякчэння зычныя падзяляюцца на цвёрдыя мяккя, якя большасц выпадкаУ беларускай мове цвёрдым зычным гукам [д], [т] адпавядаюць мяккя [дз], [ц], якя на псьме перадаюцца лтарам дз, ц Шумныя санорныя зычныя адрознваюцца суадноснам шуму тоны. Прыстауныя и устауныя гуки-адметная рыса бел.мовы. мяккасць зычных У залежнасц ад якасц характару вымалення гук беларускай мовы падзяляюцца на галосныя зычныя. Биология. ЗАЦВЯРДЗЕЛЫЯ ЗЫЧНЫЯ, у беларускай лтаратурнай мове моная назва зычных гука, якя страцл артыкуляцыю, што выклкае памякчэнне, не маюць адпаведных мяккх ([ж], [ш], [дж], [ч], [ц], [р]).

Популярное:


Hi-tech |

|2016.