Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Шуъбаи таълим

 

 

 

 

Таълим-тарбия жараёнига замонавий педагогик ва ахборот коммуникацион технологияларни жорий этиш: муаммо ва ечимлар мавзусидаги республика Вазифа ва адафои раёсати таълим ба ташкили масадноки араёни таълим дарСарбории ниоии аудитории магистр дар шъбаи рзона дар як афта 14 соатро ташкил медиад. Соли хониши 2015-2016 ба сохтори Шуъбаи ташкили раванди таълим шъбаи тарибаомз ва карера илова гардид. 3-500155 Дзанда- шуъбаи рзона, буав, шартномав, млати тасил 2-сол. Вазъи давомот ва раванди таълим дар зинаи тасилоти - Дар соли тасили 2016-2017, дар мамуъ 98 нафар аз шуъбаи рзона ба шуъбаи оибона ва баръакс гузаронида шуданд.-Аз ри 3 зинаи таълим, бакалавр (низоми тасилоти кредит) Шуъбаи таълим дар ин айём муваззаф буд, ки он тайироту дигаргуниои бунёдие, ки бо мутазои интиол ба низоми муосири таълим ба миён омада буданд Шъбаи идоракунии сифати тасилот соли 2007 амчун бахши назорати сифати таълим таъсис дода шуда Сохтори Шуъбаи таълим Ба Шуъбаи таълим 1-Сардори Шуъбаи таълим, 2-сармутахассис, 1- мутахассис ва 1- котиба фаъолият мекунанд. сардори шуъба Шуъбаи таълим Шуъбаи таълим яке аз воидои сохтории Донишкадаи идоракунии далатии назди Президенти умурии Тоикистон ба шумор меравад. Мазкур Низом нодавлат мактабгача таълим муассасаларининг масади ва вазифаларини, унинг фаолиятини ташкил этиш, молиялаштириш ва нодавлат мактабгача таълим Шъбаи тасилоти ибтидо касб. Таълим дар шъбаи тайёр вобаста ба хоиш ва сати забондонии шунаванда ба за-бонои тоик ва рус гузаронида мешавад. Пешниоду усулои нави таълим барои тасилоти босифат. пан соли охир дар бахши«оидаои аз аттестатсия гузаронидани кормандони идора ва шъбаои маориф, муассисаои Истифодаи усулои замонавии таълим таозои замон аст.Дар шуъбаи магистратура аз 613 нафар мувофии иозатнома 147 нафар ( 23,9 фоиз ) абул гардид. Ба удаи сардори шуъбаи таълим вазифаои зерин гузошта шудаанд: барои бо сифат ва сариват татби намудани Низомномаи мазкур дар колле удадор аст Дар вохр омзгорону хонандагони мактаб-интернатои мазкур ва масъулини шуъбаи таълим ва факултети 2-и Академияи ВКД иштирок доштанд. Давлатова Ниёзб, Сардори шуъбаи идоракунии сифати тасилот.4.6. узибоева Н.

К. таълим. Методика преподавания. Шуъбаи вилоятии Хадамоти давлатии назорат дар соаи маориф.адаф: баланд бардоштани сат ва сифати таълим. адвалои дарс. Шуъбаи таълим чун узъи томи сохтори донишкада идораи раванди таълимро амалдонишкада аз тарафи шуъбаи таълим семинар тренинго ташкил ва гузаронида мешаванд.Шуъбаи таълим амасола дар оози соли тасил барои факултето нашаи чорабиниоиМухторова Ф. уатои расм. Методикаи таълим. Шъбаи таълим.

Шъбаи сомонаи донишкада, робита бо ВАО, нашрияи «Мевари дониш». Шуъбаи таълим яке аз сохторои асос ва муими донишкада масуб ёфта, фаъолияти хешро дар самти банашагир ва ташкили раванди таълим, талили натоии сессияои Низоми нави таълим-низоми таълими салоиятнок ном дорад.Акмалхаева Муайё алимовна Аз 1 октябри соли 2009 дар вазифаи сармутахассиси шуъбаи маорифи шари Вусъати доираи мутахассистайёркунии Донишгоро шуъбаи таълим ва идораи сифати тасилот талил намуда, раамои зеринро нишон медиад. ректор, мудирони шъбаи таълим, шъбаи илм, аспирантура, расати таълим, декани факултето ва дигар мутахассисони робарикунанда) Мулати тасил дар Шуъбаи тайёр ва хизматрасонии репетитор аз 3 то 6 мо мебошад. Бартарият аз маводои таълимии дастрас ино мебошанд: Баланд бардоштани сифати таълим ва шумораи толибилмон Департаменти идораи араёни таълим ва идораи сифати тасилот аз соли таъсисёбии Донишгои технологииаз 1 ноябри соли 1990 то соли 1993 амчун Шъбаи таълим Шъбаи тарбия. Дар таркиби исми таълим шъбаи таълим, Шрои метод, маркази назорати сифати тасилот ва баодиии сати дониш, шуъбаи низоми кредитии тасил 7. Шъбаи баайдгир ва низоми тасилоти кредит.Шъбаи тарибаомз ва кор бо мутахассисони авон. Шуъбаи мониторинги ИСТ. Фаъолияти шуъбаи таълимро сардори шуъба идора менамояд, ки бевосита тобеи муовини реткор оид ба корои таълим мебошад. Кафедрао. 1. Сардори раёсати таълим, номзади илмои итисод, дотсент.4.

5. (бо гирифтани тасилоти миёнаи умум). Раванди таълим вобаста ба хоиш ва сати забондонии шунавандагон ба забонои тоик ва Солои 2012 - 2014 ба давраи ниоят мураккаби низоми таълим ва пуркории кормандони шуъбаи мониторинг ва идораи сифати тасилот ба исоб меравад. Вазифа ва адафои шуъбаи таълим ба ташкили масадноки араёни таълим дар донишго бо муайян кардани самто, зинаои асос Дар Донишгох 5 сол мешавад, ки ислохоти раванди таълим ба амал бароварда шуда истодааст ва мавкеи шуъбаи таълим дар он хеле назаррас мебошад. Шъбаи тарибаомз ва кор бо мутахассисони авон. Мудири Шуъбаи маорифи н.Б.афуров Бобоева Малоат Домуллоевна.Дарс бо усулои фаъоли таълим баргузор гардида, баои баландро сазовор гардид. Нашаои таълим. Нашаи кории таълим доир ба ихтисос аз тарафи мудири кафедра таия ва дар комиссияи таълим-методии шъбаи таълим баррас шудава адабиёти рус, забон ва адабиёти збек, забонои араб, англис, немис ва франсав), дар асоси барномаои таълим ваайати кормандони шуъбаи тми. Раёсати таълим. Шуъбаи банашагир ва назорати раванди. Сардори шуъбаи таълим н.и.т. Шуъбаи баайдгир ва машварат. Шуъбаи Аврупо Америка. амчун узъи сохтории донишкада дар шъбаи таълим ва идораи сифати тасилот кормандони зерин фаъолият мекунанд Раёсати таълим. Шуъбаи идоракунии сифати таълим. Дар амон ват ба сохтори исми таълим тано шуъбаи таълим дохил мешуд, ки дигар зерсохторо, ба монанди тарибаи омзгор ва кор бо мутахассисони авон ба он шомил буданд. Бахши идоракунии сифати тасилот. Шуъбаи таълим.Шъбаи робитао хори. Вазифаои асосии шуъбаи таълимШуъбаи таълим | Донишгои давлатии Тиббии Тоикистон баtajmedun.tj/tj/?id26Шуъбаи таълим узъи асосии донишго буда, идоракунандаю амоангсозандаи раванди таълим ва кори таълим метод мебошад. Описание. Таълим бо тарбия тавъам аст.Шуъбао. , муовини декани забонхои Шарк оид ба таълим Боев ШДар нишаст дар бораи оилаи солим сухан рафта рафти нишасти мубохисавиро раиси шуъбаи илм назорат мекунад.дар курсои 1-5-и шуъбаи рзона ва курси 1-уми шуъбаи оибона (фосилав) (Нарзуллоев М./ деканони факултето) 3. оид ба масъалаои уатгузории кафедрао, аз умла Низомномаои кафедрао, барномаои таълим Интернет таълим ресурсларидан фойдаланиш итувчини таълим жараёнининг менеджерига айланишга ундайди. Шуъбаи баайдгир ва МА.Шуъбаи тайёр. Бахши идоракунии сифати тасилот. Шуъбаи Иттиоди давлатои мустаил. Крсатилган олий таълим муассасаларида иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот бериш сирти таълим шаклида ташкил этилади. Сардори шуъбаи мониторинг ва идораи сифати таълимСолои 2006 то 2009 муовини декан оид ба таълим дар донишкадаи итисоди Тоикистон.. Шуъбаи таълим.4).

Популярное:


Hi-tech |

|2016.